Dark mode
PLAY
Het Willemskwartier
PLAY
Represent me Buurtje..much love ....kijk info over het WK bij lyrics/story...its 4 real pz
Free
Creative Commons license
Commercial uses of this track are NOT allowed
Adaptations of this track are NOT allowed to be shared
You must attribute the work in the manner specified by the artist
Instrumentals - Hip Hop
Previous peak charts position #1,348
Previous peak charts position in subgenre #385
February 24, 2006
MP3 2.8 MB
128 kbps bitrate
3:00 minutes
Story behind the song
Info over Het willemskwartier via internet/google... De naam Nije Veld is niet zo bekend als de namen van de subbuurten waaruit deze statistische wijk is opgebouwd. De grootste en bekendste buurt is het Willemskwartier, een vooroorlogse buurt met kleine, goedkope huurwoningen in beheer bij een woningcorporatie. Dit deel van de wijk, als het ware ingeklemd tussen de spoorlijn en de Groenestraat, is destijds volgens een tuinstadidee ontworpen. Ten westen van de Willemsweg is een groot deel van de oorspronkelijke woningen gesloopt en vervangen door ruimere huurwoningen. Net als andere oude stadswijken met een goedkope woningvoorraad heeft het Willemskwartier een gemengde bevolkingssamenstelling met veel laag opgeleide en allochtone bewoners. De inkomensgrens is er laag, er wonen relatief veel werklozen, de criminaliteit onder jongeren is hoog en de opkomsten bij verkiezingen zijn laag. politie.nl Het team Midden-Zuid heeft te kampen met enkele vormen van overlast en criminaliteit. Het Willemskwartier heeft te maken met drugsoverlast Ruim 2 miljoen rijksgeld voor Willemskwartier Het ministerie van VROM heeft 2,3 miljoen euro toegekend voor de verbetering van het Willemskwartier in Nijmegen. Hierdoor is een ingrijpende aanpak van deze wijk een stap dichterbij gekomen ((ze kunnen Het buurtje niet aan hehe)) Het Willemskwartier in Nijmegen. Er staan zo'n 1.600 woningen, waarvan er 1.400 in het bezit zijn van de woningbouwcorporatie Portaal. Een deel van de wijk is al vernieuwd, op korte termijn worden 450 woningen gesloopt en vervangen door gevarieerde nieuwbouw. Een buurtje met een paar honderd vooroorlogse woningen worden gehandhaafd als beschermd stadsgebied. Het Willemskwartier heeft in het verleden regelmatig de pers gehaald. De sloop van de woningen in het deel dat intussen vernieuwd is, leidde tot heftige acties, brandstichting en gevechten met de politie. Het Willemskwartier is bekend om zijn drugspanden en in de omgeving van de enige winkelstraat geldt 's avonds zelfs een samenscholingsverbod, om regelmatig terugkerende rellen te voorkomen. Maar in het deel van de wijk waar de stadsvernieuwing is afgerond, is sprake van een duidelijke imagoverbetering. Woningen die door Portaal in de verkoop worden gebracht, krijgen steeds meer belangstelling van woningzoekenden buiten het Willemskwartier, iets dat tien jaar geleden tot de uitzonderlijkheden behoorde. ((mijn jeugdtyd weetjewel hehe))
Playlist