Dark mode
Pandemya
Play
Comment
Share
PANDEMYA Kung sinong may gusto, sa'yo na ang mundo Mundo ng katawan at isipan Magpakialanpaman ako'y titira sa meditasyon kung saan may tungungan. Kung sinong may gusto, sayo na ang mundo, Ang kantang ito ay naisulat sa panahon ng Covid-19 Pand
Charts
Peak #43
Peak in subgenre #12
Author
Jimple Borlagdan
Rights
Jimple Borlagdan 2020
Uploaded
July 07, 2020
MP3
MP3 15.0 MB, 320 kbps, 6:32
Lossless
WAV 65.9 MB
Lyrics
PANDEMYA Kung sinong may gusto, sa'yo na ang mundo Mundo ng katawan at isipan Magpakialanpaman ako'y titira sa meditasyon kung saan may tungungan. Kung sinong may gusto, sayo na ang mundo, akong ispirito, ayoko na rito. Govinda, ang pangalan Mo, ang pagkain ko, sa araw-araw. Ang katinuan ay nakakamtan sa pananatili sa sariling kapayapaan. Om Hari Om Nahulog sa bangin ng galit at inggit sa paghahanap sustansiya sa mundo ng internet huwag ka magkalat sa harap ng lahat pulutin ang 'yong diwa sa karunungan iligpit. Kung sinong may gusto, sa'yo na ang mundo Mundo ng katawan at isipan Magpakialanpaman ako'y titira sa meditasyon kung saan may tungungan. Kung sinong may gusto, sayo na ang mundo, akong ispirito, ayoko na rito. Govinda, ang pangalan Mo, ang pagkain ko, sa araw-araw. Ang katinuan ay nakakamtan sa pananatili sa sariling kapayapaan. Om Hari Om. Kay tagal nang may pandemya ang mundong ito sakit ng galit, inggit at pagkalito laganap na lungkot at malubhang pag-aasam sa makikinang na mga pambalot ngunit walang laman Nais makalaya sa apat na sulok ng bagot magliwaliw ng walang direksiyon sa kawalang kahulugan di alam na saang lugar man ang mapuntahan nakakulong sa apat na sulok ng katiyakan pagsilang, karamdaman, katandaan, at kamatayan. Kung sinong may gusto, sa'yo na ang mundo Mundo ng katawan at isipan Magpakialanpaman ako'y titira sa meditasyon ng Iyong mga Pangalan. Kung sinong may gusto, sayo na ang mundo, akong ispirito, ayoko na rito. Govinda, ang pangalan Mo, ang pagkain ko, sa araw-araw. Ang kalaaan ay nakakamtan sa pananatili sa sariling kapanatagan Om Hari Om Lumabas paloob, pansinin ang halata, kilalanin ang akala'y kaytagal nang kakilala Ang sarili'y tuklasin, sino ka ba talaga Ang liwanag ng buhay na nababalot ng dilim Govinda, ang pangalan Mo, ang pagkain ko, sa araw-araw. Ang katinuan ay nakakamtan sa pananatili sa sariling kapayapaan. Om Hari Om
Community
Comment
Please sign up or log in to post a comment.
Buy
Playlist