:)
Thank you!
:(
Updated.
Adam Fulara
Ostrzeszów, Wlkp  Poland
Born on September 19, 1977.
My own artist pages
Instrumentals : Jazzy Beats
Fool-X trio - a trio jazz band with very unique sound of leader`s doublenecked guitar. Trio plays many gigs in big towns in Poland, and also outside Poland.
Rock : Classic Rock
Zespól The FoomiX istnieje od pazdziernika 2006 przy Zespole Szkól Nr 2 w Ostrzeszowie, pod kierownictwem znanego muzyka Adama Fulary. Sklad Zespolu: * I
Friends
Paid Promotion
TRENCHES (BUY 1 GET 3 FREE) email grizzlybeatz@hotmail.com
BUY 1 LEASE GET 1 FREE ALL JULY! - Standard Leases Start At $24.99 / Unlimited Stem Leases Start At $74.99 - Official Site - https://thegodadot.com/ - 2-4 New Beats Every Friday! - Serious Inquiries - adothegodmgmt@gmail.com
renata baszun
Witam, Dzieki za dodanie mnie do Waszych "friends". Jeste¶cie ciekaw± grup±, kreatywn± i pe³n± pasji - s³ychaæ to w Waszej muzyce. S³ucha³am te¿ fragmentów wywiadów z Wami (niestety ze wzglêdów czasowych nie mog³am pos³uchaæ wszystkich od razu) i zaciekawi³y mnie - na pewno wrócê jeszcze na Wasz± stronê pos³uchaæ ich w ca³o¶ci... A tymczasem pozdrawiam serdecznie ca³y zespó³!!! Renata
 
©1997-2019 SoundClick Inc.
Scroll to
Top