Download
Like
Share
Playlist
Comment
Psalm 119.57 'I have promised to obey Your words.' Polish translation by Rafal Szypulski of Ostroleka, Poland. Vocals and Sequencing by Jay Droz. Chwalcie Boga!
#america
#bluegrass
#country
#dixieland
#freeMp3
#georgeShea
#gospel
#hymns
#jayDroz
#jazz
#jesus
#juliusDroz
#koledy
#lahm
#manister
#mp3
#music
#patDroz
#patriotic
#poland
#polish
#religious
#spanish
#spirituals
#tonyBennet
#usa
#videos
Paid promotion
 
4x Basic MP3 - $30 // 4x WAV Master - $60 // 4x Unlimited - $100 LWilliamsBeats.com Contact: LWilliamsBeats@Gmail.com
LEASES = BUY 1 GET 3 FREE l 4 MP3 Leases for $40 l 4 WAV Leases For $50 l 4 TRACK OUT Leases for $75 l If your on a mobile device visit DGBEATS.NET Questions Contact dgbeatsofficial@gmail.com
Genre:
Jazz - Jazz Vocals
Songs by artist:
403 songs
Upload date
June 10, 2011
Meta data
MP3 3.4 MB
128 kbps bitrate
3:39 minutes
Lyrics
O Jesus, I Have Promised - O Jezu, Obieca?em Ci 1. O Jesus, I have promised | to serve Thee to the end; 1. O Jezus, obieca?em | s?u?y? ci do ko?ca; Be Thou forever near me, | my Master and my Friend; Bad? obok mnie na wieki, | moj Mistrzu i moj przyjacielu I shall not fear the battle | if Thou art by my side, Nie b?d? ba? si? walki |je?li b?dziesz u mojego boku, Nor wander from the pathway | if Thou wilt be my Guide. Ani zboczy? z drogi | je?li b?dziesz moim Przewodnikiem 2. O let me feel Thee near me! The world is ever near; 2. O pozwol mi poczu? ci? obok mnie! ?wiat jest zawsze blisko; I see the sights that dazzle, | the tempting sounds I hear; Widz? ol?niewajace krajobrazy, | s?ysz? kuszace d?wi?ki ; My foes are ever near me,| around me and within; Wrogowie moi sa obok mnie, | woko? mnie i wewnatrz mnie But Jesus, draw Thou nearer, and shield my soul from sin. Ale Jezu, zbli? si? do mnie, i ochraniaj moja dusz? przed grzechem 3. O let me hear Thee speaking | in accents clear and still, 3. O pozwol us?ysze? mi Twoj g?os, | ktory jest tak czysty i spokojny, Above the storms of passion, | the murmurs of self will. Ponad burzami nami?tno?ci, | ponad podszeptami w?asnej duszy. O speak to reassure me, to hasten or control; Przemow, by mnie uspokoi?,| ponagli? lub poprowadzi?; O speak, and make me listen, | Thou Guardian of my soul. Przemow i spraw, bym Ci? us?ucha?,| Ty? jest stra?nikiem mej duszy. 4. O Jesus, Thou hast promised | to all who follow Thee 4. O Jezu, obieca?e? wszystkim,| ktorzy za Toba pojda That where Thou art in glory | there shall Thy servant be. Tam gdzie Ty jeste? w chwale | tam Twoj s?u?acy b?dzie. And Jesus, I have promised | to serve Thee to the end; I Jezu, obieca?em | s?u?y? Ci do ko?ca; O give me grace to follow,| my Master and my Friend. O daj mi moc Twojej ?aski, | moj Mistrzu i moj Przyjacielu. Rafa? Szypulski