Damgo Man Lang
Play
Like (1)
Share
Playlist
Charts
Peak: #12   (127,281 songs currently in Pop)
Peak in sub-genre: #2   (16,946 songs currently in Contemporary Christian)
Upload date
January 08, 2007
Meta data
MP3 3.4 MB, bitrate 128 kbps.
3:39 minutes
Words/music
Antonio Amora, Jr. - TQ Solis, Jr. © (c) 1998 Zamora Music/PB Music
Story behind the song
Words by Antonio Amora, Jr. Music by TQ Solis, Jr. Arrangement by Msgr. Rudy Villanueva; additional arrangement by Fr. Arnold Zamora Soloist: Fr. Edick Monreal with the SPOT
Lyrics
1 Damgo man lang Gihikaw sa nagmata Damgo man lang ug di tinuod Nakita ko sa akong pagkatulog Panagway mong matahum Ug mapahiyumon. 2 Gilipay mo ang dughan kong nagsubo Gidawat mo ang akong gugma Sa akong pagmata sa sayong kabuntagon Nahanaw lang ang tanan kay damgo man lamang. Refrain: Unsa bay lain kong mahimo Niining gibati ko? Kay dili mo man tuhuan Ang mga pulong niining dughan. 3 Damgo man lang lumalabay ang tanan Damgo na lang maoy kadangpan Ang gugma ko kawang lang Kun dili mo kaloy-an Matuman man apan sa damgo ko lang. Coda: Ki'ng gugma ko kawang lang Kun dili mo kaloy-an Matuman man apan sa damgo ko lang.