Vara eldar som brann
Play
Free download
Like
Share
Playlist
Comment
A cute little tune in Swedish ;-)
Genre
Charts
Peak: #107   (127,280 songs currently in Pop)
Peak in sub-genre: #42   (43,451 songs currently in Pop General)
Upload date
August 07, 2018
Meta data
MP3 5.1 MB, bitrate 160 kbps.
4:26 minutes
Words/music
Johan Olofsson © Johan Olofsson
Story behind the song
A memory from the past...
Lyrics
Du minns du hur vi såg på varann när ingen kunde se hur vi brann små eldar som kom och försvann ett glitter och en hand i min hand Nu färdas vi genom neon i en stad när natt möter morgonen och blir till dag en röst som viskar, det är jag och jag är glad För ingen ska förstöra det vi har ingen kan förgöra vad vi har kvar av varann och våra eldar som brann våra eldar som brann Le le mot mig och säg att du vill nu när hela världen står still våra eldar dem kom och försvann men jag känner min hand i din hand För ingen ska förstöra det vi har ingen kan förgöra vad vi har kvar av varann och våra eldar som brann våra eldar som brann