Dark mode
 
Jimple Borlagdan
Jimple Songs Vol. 2
Release date: March 1999
PLAY ALBUM
BUY $5.00
SHARE
1
Pink Panther Boy
MP3 (128 kbps)
2:48
2
Pagkabalisa
MP3 (127 kbps)
5:07
3
Miss Suplada
MP3 (64 kbps)
5:29
4
Sa Ngalan Niya
MP3 (128 kbps)
5:07
5
Dapithapon
MP3 (64 kbps)
5:18
6
Para sa kanilang nakalibing na humihinga pa
MP3 (64 kbps)
5:11
7
Anak ng Bayan
MP3 (64 kbps)
2:50
8
Kaya Tayo naririto
MP3 (64 kbps)
2:31
PLAY
FOLLOW
SHARE
Buy
Playlist