Promo Song of the Day
Say-T
play hi-fi I Told You
itlogMaalat
Advertisement
Cooarri.net
BARz (50% OFF Coupon code: 42550 (Expires 4/25)
East Coast
50% OFF Coupon code: 42550 (Expires 4/25/17)! Lease SALE! 5 Mp3s - $30 | 10 Mp3s - $40 | 5 WAVs - $40 | 10 WAVs - $50 | Full Catalog: http://myfla.sh/6zyit
» go to the music page for more
play hi-fi  nagdakkel tabbel Version 2
play hi-fi  ItlogMaalat - Nagdakkel Tabbel 727188
play hi-fi  Nagangdud Tayo
play hi-fi  Your Love
play hi-fi  Salahi Aku (Ku Jatuh Cinta Lagi)
play hi-fi  Naburak nga Sonata
play hi-fi  Pasko Na Cinta ko
play hi-fi  Tatoed on my Mind
play hi-fi  Suyo
play hi-fi  Uttot
Visit us also at http://smuband.cjb.net


Band History:
Noong unang panahon, mayroong isang malaking red egg sa gitna ng gubat. Masaya ang gubat, tahimik at tila ibon lang at ibang mga hayop, mga pagaspas ng mga puno at agos at apris ng waig o tubig sa ilog na kasilpu ng tanggal ang tanging naririnig kung hindi ka bingi. Subalit maysa nga aldaw addaan ti dumating na mangangahoy wenno agkaykayo weno aguuging, agbiruk pagsungrod, in other words sila yung kalaban ng DENR sa madaling salita sila ang illegal hunters este illegal loggers o pumupukan in ilokano. at silay namukan ng kayo sa gubat. hindi nila alam na mayroong mahiwagang malaking red egg malapit sa pinupukan na puno ng kamatis. At hindi rin nila alam na pag pinukan nila yung kayo ay maaaring mapis-it yung itlog na red egg. At ganun nga pinutid na nila yung kayo at bumagsak sa itlog maalat ngunit hindi napisa yung itlog maalat dahil hindi ito nadaganan ng kayo kasi tawis. pero isang maliit na bato ang tumalsik sanhi ng natumba na kayo. at ang batong iyon ay tumama sa red egg at napisa ito pero hindi parin napisa ang red egg nayon kasi ibang red egg yung tinamaan. hangang sa isang unggoy ang umuyik at ang pagkagulat ng pusa yellow ang naging sanhi ng pagkabiyak na mahiwagang red egg. wala akong ediya kung poaano naging sanhi ng pagkagulat ng pusa sa pagkabiyak ng red egg. gayunpaman ay ituloy natin ang kwento. pagkatapos nun ay napansin ng unggoy na may tatlong nilalang na tila hugis ng unggoy din at korte ng kanila mga katawan, at ang kanilang mukha ay tila mukha ng gorilla. walang malay ang tatlong nilalang na ito kaya kinup kup sila ng kaibigang baboy ng unggoy. pinangalanan silan ng baboy ng itlog maalat. at pagkalipas ng ilang taon ay nagtitinda na sila ng itlog maalat sa talipapa. sila na ngayong ang itlog maalat.
Haan yo kumaliwliwayan nga agdingeg ti nasasamit kenb agat takki nga sansaniweng dagiti itlogmaalat.
Anything else...?
Visit us also at http://smuband.cjb.net
Join The Mailing List
We will not store or use this email address other than for this newsletter.