Share URL of this page  
Koledy - Polish Christmas Medley (Bog Sie Rodzi )
play hi-fiplay hi-fi     downloaddownload
Merry Christmas! A Medley of beautiful Polish Christmas Carols and a Polish lullaby. Included are 'Bog Sie Rodzi', 'Dzisiaj W Betlejem', 'Lulajze, Jezuniu', and 'Chicha Noc'. Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! Praise the Lord!
Author
Copyright
Album
Uploaded on
GenreSun Aug 19, 2007
Pop : Christmas/Seasonal
Take charge
» add to my.soundclick
» rate this song
» comments
» get single-song widget
 
Share on Facebook
Charts position
» highest in charts:   # 25   (127,137 songs currently listed in Pop)
» highest in sub-genre:   # 1   (2,830 songs currently listed in Pop > Christmas/Seasonal)
Lyrics
BÓG SIE RODZI

1. Bog sie rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosow obnazony?
Ogien krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskonczony:
Wzgardzony okryty chwala,
Smiertelny Krol nad wiekami?

A Slowo cialem sie stalo,
i mieszkalo miedzy nami.

2. Coz masz, niebo nad ziemiany?
Bog porzucil szczescie swoje,
Wszedl miedzy lud ukochany,
Dzielac z nim trudy i znoje,
Niemalo cierpial, niemalo,
Zesmy byli winni sarni,

A Slowo...

3. Podnies reke, Boze Dziecie,
Blogoslaw ojczyzne mila,
W dobrych radach, dobrym bycie,
Wspieraj jej sile swa sila,
Dom nasz i majetnosc cala,
I wszystkie wioski z miastami,

A Slowo...

Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem,
weso³a nowina.
¯e Panna czysta, ¿e Panna czysta,
porodzi³a Syna.

Refrain: (2 Times)
Chrystus sie rodzi,
nas oswobodzi,
Anieli graj¹,
Krole witaj¹
Pasterze œpiewaj¹,
bydleta klekaj¹
Cuda, cuda, og³aszaj¹?

Maryja Panna, Maryja Panna,
Dzieci¹tka piastuje,
I Jozef œwiety, i Jozef œwiety,
Ono pielegnuje.
Refrain:

Lulaj¿e Jezuniu

1. Lulajze, Jezuniu, moja perelko,
Lulaj, ulubione me piescidelko.
Refrain:
Lulajze, Jezuniu, lulajze, lulaj!
A ty Go, Matulu, w placzu utulaj.
Lulajze, Jezuniu, lulajze lulaj!
A ty Go, Matulu, w placzu utulaj.
2.Zamknijze znuzone placzem powieczki,
Utulze zemdlone lkaniem usteczki.
To Refrain:
3.Lulajze, piekniuchny nasz Anioleczku,
Lulajze, wdzieczniuchny swiata Kwiateczku.
To Refrain:
4.Lulajze, przyjemna oczom Gwiazdeczko,
Lulaj, najsliczniejsze swiata Sloneczko. To Refrain:
Cicha Noc
Cicha noc, œwieta noc,
pokoj niesie ludziom wszem,
A u ¿³obka Matka œwieta czuwa
sama uœmiechnieta,
|: Nad Dzieci¹tka snem. :|

Cicha noc, œwieta noc,
pastuszkowie od swych trzod,
Biegn¹ wielce zadziwieni,
za anielskim g³osem pieni,
|: Gdie sie spe³ni³ cud. :|

Cicha noc, œwieta noc,
narodzony Bo¿y Syn
Pan Wielkiego Majestatu,
niesie dziœ ca³emu œwiatu,
|: Odkupienie win. :|

Cicha noc, œwieta noc,
pastuszkowie od swych trzod
biegn¹ wielce zadziwieni,
za anielskim g³osem pieni,
!:gdzie sie spe³ni³ cud.:!

Cicha noc, œwieta noc,
jaki¿ w tobie dzisiaj cud,
w Betlejem Dziecina œwieta
wznosi w gore swe r¹czeta
b³ogos³awi lud.

Cicha noc, œwieta noc
wszystko œpi, atoli
Czuwa Jozef i Maryja
Niech wiec Boska ich Dziecina
1:W b³ogim pokoju œpi.:!